Psycholog, psychologické poradenství, rodinná terapie

Mgr. Petra Pírková Brunerová

Úvod

Lidé se dostávají do mnoha různých situací. Na psychologa se obracejí nejčastěji tehdy, pokud nejsou spokojeni sami se sebou (rádi by na sobě něco změnili, rozvinuli některé své schopnosti, porozuměli lépe sami sobě, postrádají motivaci k různým změnám apod.), prožívají těžká období (např. vyrovnávání se ztrátou či změnami, které si nepřáli), trápí je něco ve vztazích partnerských, rodinných, vztazích na pracovišti.

Pokud se Vás některé z těchto témat týká, můžeme se na cestu hledání řešení vaší osobní situace vydat společně.

Psychologické poradenství či terapie probíhá formou rozhovorů s klientem.

Psycholog je připraven naslouchat, klade takové otázky, které směřují především k nalézání dosud nevyužitého potenciálu klienta s cílem změny jeho nevyhovující životní situace, zlepšení jeho psychické rovnováhy nebo obecně k rozvoji jeho osobnosti.


Nabízím Vám následující psychologické služby

Pomoc a podpora psychologa při:

  • problémech vztahových (v komunikaci, konflikty ...)
  • řešení krizových situací (např. změna zdravotního stavu, ztráta blízkých, vyrovnávání se s rozchodem s partnerem, coming out v případě odlišné sexuální orientace, vyrovnávání se s životními traumaty apod.)
  • stavech smutku, úzkosti, pocitech ztráty smyslu či radosti ...
  • psychosomatických obtížích
  • stavech stresu, přepracovanosti, syndromu vyhoření
  • výchovných obtížích
  • a jiné
Psycholog kralupy - Petra Brunerova

Mgr. Petra Pírková Brunerová
Psycholog Kralupy

+420 776 770 562

Profesní životopis