Psycholog, psychologické poradenství, rodinná terapie

Mgr. Petra Pírková Brunerová

Kdo jsem

Jmenuji se Petra Pírková Brunerová. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a nyní mám osmiletou praxi v psychologickém poradenství převážně v pedagogicko-psychologické poradně a též v oblasti kariérového poradenství a personalistiky.

V letech 2011 a 2012 jsem také provozovala soukromou praxi v Kralupech nad Vltavou. Od roku 2015 dosud poskytuji psychologické služby ve veltruském rodinném centru v rámci projektu Podpora rodin v RC Havránek dotovaného MPSV.

Ve své dosavadní praxi jsem se věnovala kromě psychodiagnostiky, zejména individuální a rodinné terapii.

Mou klientelou v ped.psych.poradně bývají převážně děti a dospívající, v rodinném centru se věnuji často dospělým klientům, jak individuálně, tak v páru a často také pracuji s celými rodinami, což souvisí s mým způsobem uvažování, kdy dítě nelze vyčlenit z rodinného kontextu.

Mám ukončené komplexní vzdělání v rodinné terapii v IRT Praha. Ve své práci ráda využívám též relaxačních technik či pracuji s metaforami. Dále viz můj profesní životopis.

Teoretický rámec, ze kterého vycházím je především přístup systemické terapie. Systemické pojetí nahlíží na člověka jako na součást rodinného systému či širšího sociálního okolí. Terapie se zaměřuje na to, co by klient mohl změnit, aby se cítil lépe a spokojeněji. Předpokládá se, že změna v dosavadním fungování člověka či změna v jeho způsobech komunikace vyvolává zákonitě i změny v sociálním okolí klienta, tím jsou změny v chování klienta posilovány. Klient je zde považován za odborníka na své problémy a terapeut je spíše jakýmsi "průvodcem", který pomáhá klientovi v hledání užitečných změn a v objevování vlastních "sebeozdravných" zdrojů klienta. Je to terapie orientovaná na řešení, zabývající se především aktuálním problémem (není nutné vracet se např. do dětství a zabývat se věcmi, které fungují), terapie je poměrně krátkodobá.

Jsem vdaná. Jsem matkou dvou "akčních" chlapců a tak mám pro rodičovské radosti a starosti pochopení.

Psycholog kralupy - Petra Brunerova

Mgr. Petra Pírková Brunerová
Psycholog Kralupy

+420 776 770 562

Profesní životopis