Rodinná terapie, psychologické poradenství, psycholog - Kralupy

Mgr. Petra Pírková Brunerová

V současné době z kapacitních důvodů nepřijímám nové klienty.

Podmínky

Aktuálně nabízím své služby v rodinném centru Havránek ve Veltrusích. Dotované konzultace z projektu MPSV jsou již vyčerpány. Proto platí následující ceník služeb. K 1.1.2023 dochází k navýšení ceny na 700 Kč za sezení v rozsahu cca 60 min.

V prostorách RC Havránek se Vám mohu věnovat zpravidla

  • v úterý odpoledne nebo v pátek během celého dne.

Služby psychologa jsou hrazeny klientem vždy po samotné konzultaci. Protože nejsem vázána s žádnou zdravotní pojišťovnou, nemusím o klientech poskytovat žádnou dokumentaci. Tím je zajištěna naprostá diskrétnost či (dle přání klienta) anonymita.

Informace a sdělení svěřená klientem považuji za důvěrné a zachovávám o nich mlčenlivost (výjimkou je pouze ohlašovací povinnost trestného činu vyplývající ze zákona). V rámci zajištění odbornosti a profesionality si vyhrazuji právo (dle potřeby) konzultovat průběh terapie s kolegy v rámci supervizního setkání avšak při zachování pravidel anonymity klientů.

Samozřejmostí je dodržování profesionální etiky a respekt a úcta ke klientovi a k jeho životnímu příběhu.

Na konzultaci je možné se objednat telefonicky či e-mailem (viz kontakty).

Formu a četnost setkávání, očekávání a cíle naší spolupráce si dojednáváme během první konzultace, či si je ujasňujeme v průběhu našich dalších setkání.

Pokud se mi nedovoláte, pravděpodobně pracuji s klientem nebo se věnuji svým malým dětem. Zkuste se mi prosím ozvat později nebo napište SMS či e-mail.

Zrušit či změnit termín konzultace je možné bezplatně telefonicky či přes SMS nejpozději předchozí den ráno (do 9 hod.) před plánovaným termínem. Při pozdějším zrušení konzultace či v případě neomluvené absence si vyhrazuji právo účtovat poplatek 200 Kč za nerealizované sezení, které budou uhrazeny při konzultaci následující nebo převodem na účet (čas mám pro Vás rezervovaný a nemohu jej nabídnout dalším klientům).

Ceník

  • individuální sezení (cca 60 min.) - 700 Kč
  • párové či rodinné sezení (po dohodě v rozsahu cca 80-90 min.) - 1000 Kč

Psycholog kralupy - Petra Brunerova

Mgr. Petra Pírková Brunerová
Psycholog Kralupy

+420 776 770 562

Profesní životopis